307-124
Blå Labrador Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad. Avfasningen grovslipad.
4
Framsidan, toppen och kanterna samt sockelns översida polerade, i övrigt grovslipad. Avfasningen grovslipad
12
Alla ytor polerade utom baksidan, som grovslipas. Avfasningen grovslipad.
11
Alla ytor polerade utom baksidan, som grovslipas. Även avfasningen polerad.
13
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
75 65 50
80 70 55
90 80 60
95 85 65
100 90 70
110 100 75