340-340
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad. Dekoren skulpterad.
4
Framsidan, toppen, kanterna samt sockelns översida polerade, i övrigt grovslipad. Dekoren skulpterad.
14
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110