341-020
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan flammad med försänkt, finhuggen textyta. Kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad.
3
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 45 65
60 50 70
60 50 80
70 60 90
70 60 100