366-526
Svart Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad. Avfasningen liksom vården i övrigt grovslipad. (Utförande enligt bild.) 15
Framsidan, toppen och kanterna samt sockelns översida polerade, i övrigt grovslipad. 14
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
75
65
50
80
70
55
90
80
60
95
85
65
100
90
70
110
100
75