369-369
Rödgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, Övriga ytor grovslipade. (Utförande enligt foto.) 4
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
75
65
60
80
70
65
90
80
70