400-132
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Dekoren och texten polerad, fristående, i övrigt grovslipad.
4
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
40 80
50 90
50 100
60 120