419 - 415
Svart Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Dekoren och texten polerad, fristående, i övrigt grovslipad. Kvartsstav grovslipad.
4
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 45 65
60 50 70
60 50 80
70 60 90
70 60 100