463-661
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, kanterna råarbetade, baksidan och sockeln grovslipade. (Utförande enligt fotot).
2
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
50
45
65
60
50
70
60
50
80
70
60
90
70
60
100