492 - 492
Grå Bjärlöv Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad. Avfasningen och kanterna reffelhuggna, baksidan grovslipad. (Utförande enligt foto). Tillverkas endast 5 cm tjock.) (Spec.)
Tabell över lämpliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50
75

53

80
60

90