Produkter
Breda/låga minnesstenar, del I
Klicka på bilderna för mer information

101-041 Blå Labrador Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 62.
101-100 Rödgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil special. Dekor försänkt.
101-102 Violett Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor polerad.
101-106 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
101-158 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekor och text försänkt, stil 51.
101-221 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil special. Dekor polerad.
101-331 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil 62. Dekor skulpterad.
101-894 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 52.
201-200 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil special. Dekor polerad.
202-144 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
202-150 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 62.
203-027 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 57.
205-040 Rödgrå Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 62.
239-046 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
242-000 Grå Bjärlöv Granit
Helt råarbetad. Text djupblästrad, stil special.
244-450 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil 56.
245-076 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil special.
246-847 Ljusgrå Granit
Framsidan grovslipad. Dekor och text djupblästrad, stil 56.
256-120 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil 55.
304-109 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad och upphöjd i rad, stil special. Dekor polerad.
307-124 Blå Labrador Granit
Framsidan polerad. Fas grovslipad. Dekor och text silvermålad, stil special.
307-721 Rödgrå Granit
Framsidan polerad, fas grovslipad. Dekor och text förgylld, stil 65.
311-134 Blå Labrador Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil special.
315-921 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil 55. Dekor polerad.
323-323 Violett Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad och upphöjd i rad, stil special och 62. dekor polerad.
326-000 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad stil
327-000 Mörkgrå SG Granit
Text polerad, fristående, stil 53. Grovslipat vinkelhak.
330-330 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor skulpterad.
334-005 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil special.
339-002 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekor och text försänkt, stil special. Upphöjd text i rad med mattad ram.
408-301Röd Vångagranit Framsidan polerad. Text förgylld, stil 62. 408-343 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad och polerad i rad, stil special. Dekor skulpterad.