Produkter
Breda/låga minnesstenar, del II
Klicka på bilderna för mer information

360-360 Violett Granit
Framsidan polerad.
Texten förgylld, stil 63
361-424 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad med råtillsatt kantslag.
Dekoren och texten djupblästrad, stil 65
.
362-000 Grå Bjärlövsgranit
Texten polerad på finhuggen yta, stil 52.
Nederdelen råarbetad.
363-663 Rödgrå Granit
Framsidan finhuggen.
Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
364-610 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Polerad text i spegel, stil 51.
365-674 Svart Granit
Framsidan polerad.
Texten förgylld, stil 56.
366-526 Svart Granit
Framsidan polerad.
Dekoren och texten försilvrad, stil 56.
367-367 Violett Granit
Framsidan polerad.
Texten försilvrad, stil 56
368-613 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekoren skulpterad. Texten förgylld, stil 63.
368-725 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 65. Dekor skulpterad.
369-369 Rödgrå Granit
Framsidan polerad.
Texten förgylld, stil 6
370-526 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad.
Polerad text i spegel, stil 58.
371-371 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekoren skulpterad. Texten djupblästrad, stil 56.
372-613 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Texten förgylld, stil 63.
373-609 Hallandia Granit
Framsidan polerad med råtillsatt kantslag. Dekoren skulterad. texten gråmålad, stil 51.
374-446 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Polerad text i spegel, stil 51.
375-526 Blå Labrador Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 56
.
376-629 Ljusgrå Granit
Dekoren och texten polerad, fristående, stil 53
.
377-377 Svart Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten försilvrad. Stil 51 i bandet och stil 63 i texten.
378-000 Hallandia Granit
Textytan finhuggen. Texten djupblästrad, stil 51.
379-601 Mörkgrå SG-Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten försänkt, stil 59.
380-666 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. texten vitmålad, stil 56.OBS! Utbytbar dekor
381-612 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
382-000 Grå Bjärlövsgranit
Helt råarbetad. Texten djupblästrad, stil 52.
383-511 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 63.
384-530 Rödgrå Granit
Framsidan flammad. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
385-628 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
386-611 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekoren skulpterad. Texten djupblästrad, stil 57.
386-893 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad med kantslag. Dekor och text djupblästrad, stil 56
.
387-620 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekoren skulpterad. Texten gråmålad, stil 59.
388-614 Rödgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 59.
389-000 Violett Granit
Framsidan polerad. Texten vitmålad, stil 63.
390-447 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 63.
391-632 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen med råtillsatt kantslag. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
392-427 Ljusgrå och Svart Granit
Textstenarnas framsidor polerade. Dekoren och texten förgylld, stil 56.
412-310 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor skulpterad.
415-000 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special.
416-119 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Fas grovslipad. Dekor och text gråvitmålad, stil 62.
418-536 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil 62. Dekor skulpterad.
509-400 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 62. Dekor skulpterad.
510-307 Ljusgrå Granit
Text polerad, fristående, stil 53. Dekor skulpterad.
608-157 Ljusgrå Granit
Dekor och text upphöjd 4-5 mm med finhuggen översida. Stil special. Hela vården i övrigt grovslipad/blästrad.
624-624 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 62. Dekor skulpterad och förgylld.
625-625 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor skulpterad.
626-000 Svart Granit
Helpolerad utom baksidan. Text förgylld, stil 57.
656-496 Ljusgrå Granit
Alla ytor finhuggna. Dekor och text djupblästrad, stil 56. Synlig sockel grovslipad.
800-800 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text polerad i rader, stil 52. Dekor skulpterad.
801-808 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text svartmålad, stil 52. Dekor upphöjd på spetsmejslad botten.
804-705 Svart Granit
Framsidan polerad. Dekor och text försilvrad, stil 62.
805-842 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 52.
817-558 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad med råtillsatt kantslag. Dekor och text djupblästrad, stil 56.
819-449 Svart Granit
Textstenens framsida polerad. Text försänkt, stil 56. Dekor skulpterad.
820-669 Ljusgrå Granit
Framsidan grovslipad. Dekor och text djupblästrad, stil 62.
821-000 Mörkgrå SG Granit
Textstenens framsida polerad. Text förgylld, stil 56.
823-709 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 56. Dekor skulpterad.
824-710 Svart Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 56. Korset linjerat med fasetthuggning.
825-631 Ljusgrå Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 52.
826-496 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text polerad i rader, stil 56. Dekor försänkt och tandad.
830-733 Mörk Labrador Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 52.
831-829 Mörk Labrador Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 56.
     
933-262 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 57. Dekor polerad.