Produkter
Smala/ höga minnesstenar, del II
Klicka på bilderna för mer information

450-505 Mörkgrå SG Granit.
Framsidan polerad. Polerad text i speglar, stil 51..
452-668 Röd Vångagranit. Texttavlan polerad med spetsmejslad ram, framsidan i övrigt flammad, finhuggen. Texten förgylld, stil 51. 453-453 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Polerad text i rader,
stil 52.
454-411 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Korset skulpterat på djupt nedhuggen botten. Texten förgylld, stil55.
455-675Svart Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten förgylld, stil 65.
456-506Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 55.
457-457Grå Bjärlövgranit
Råbearbetad. Solen skålformad och texten djupblästrad, stil 55.
934-000 Röd Tranås Granit
Texttavlan polerad, framsidan i övrigt flammad. Text polerad i rader.
458-000 Ljusgrå Granit
Råarbetad. Texten djupblästrad.
459-618 Hallandia Granit
Helt flammad. Dekoren och texten djupblästrad, stil 53.
460-524 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 57.
461-461 Mörkgrå SG Granit
Framsidan finhuggen. Texten djupblästrad, stil 55.
462-522 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 58.
 
463-661 Röd Vångagranit
Framsidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 57.
464-464 Violett Granit
Framsidan polerad. Texten förgylld, stil 56.
465-000 Blå Labrador Granit
Framsidan polerad. Texten vitmålad, stil 51.
466-526 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekoren förgylld. Polerad text i speglar, stil 51.
467-627 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 63.
468-411 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 65.
469-607 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
470-676 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 52.
471-471 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
472-515 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 52.
473-000 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Texten djupblästrad, stil 56.
474-474 Violett Granit
Framsidan grovslipad. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
475-475 Svart Granit
Framsidan på övre delen grovt finhuggen, på nederdelen polerad. texten försilvrad, stil 56.
476-411 Grå Bjärlövgranit
Framsidan råarbetad med försänkt finhuggen textyta. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
477-477 Ljusgrå Granit
Sidodekoren skulpterad, framsidan i övrigt försänkt 8-10 mm och finhuggen. Toppdekoren och texten djupblästrad, specialstil.
478-000 Svart Granit
Framsidan polerad. Texten finslipad. Texten gråmålad, stil 53.
479-479 Ljusgrå Granit
Helt grovslipad. Texten i spegel, stil 53.
480-608 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekoren skulpterad. Texten vitmålad, stil 57.
481-481 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
482-512 Röd Vånga Granit
Framsidan finhuggen med råtillsatt kantslag. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
483-483 Röd Vånga Granit
Dekoren skulpterad, textytan försänkt 10-15 mm och finhuggen. Nederdelen spetsmejslad. Texten djupblästrad, specialstil.
484-420 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 56.
485-513 Rödgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 57.
486-000 Tranås Granit
Framsidan polerad. Polerad text i rader, stil 51.
487-523 Svart Granit
Framsidan polerad. Solen och texten förgylld, stil 65.
488-622 Hallandia Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 55.
489-489 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 52.
490-490 Violett Granit
Framsidan polerad. Texten polerad, versen försilvrad, stil 53.
491-525 Rödgrå Granit
Dekoren och texten polerad, fristående, stil 51.
492-492 Grå Bjärlöv Granit
Framsidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 56.
493-677 Mörkgrå SG Granit
Framsidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, specialstil.
610-000 Ljusgrå Granit
Helt grovslipad. Text djupblästrad, stil 56.
620-255 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor polerad.
621-006 Röd Vånga Granit
Helpolerad med rundade kanter. Dekor och text förgylld, stil special.
622-097 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
623-314 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text polerad i speglar, stil 51. Dekor skulpterad.
809-850 Svart Granit
Framsidan polerad. Text och dekor förrgylld, stil 56.
813-854 Hallandia Granit
Framsidan flammad. Text djupblästrad, stil 56. Dekor skulpterad.
814-856 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 56. Dekor djupblästrad.
838-751 Mörkgrå SG Granit
Framsidan finhuggen. Dekor och text svartmålad, stil 56.
841-421 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 56.
843-759 Röd Vånga Granit
Framsidan grovslipad. Text djupblästrad, stil 56. Dekor skulpterad. Spetsmejslat kantslag.
844-411 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
845-502 Hallandia Granit
Finhuggen framsida med kantslag. Dekor och text djupblästrad.
846-765 Svart Granit
Framsidan polerad. Grovslipad fas. Dekor och text förgylld, stil 56.
847-758 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil 53.
848-605 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text och dekor av brons.
849-768 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 56.
850-770 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text djupblästrad i mattblästrade rader, stil 56. Skulpterad dekor.
851-771 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 53.
852-763 Hallandia Granit
Finhuggen framsida. Dekor och text djupblästrad, stil special.
 
853-774 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekor och text polerad i spegel, stil 56.
854-006 Rödgrå Granit
Framsidan polerad. Fas grovslipad. Dekor och text gråvitmålad, stil 56.
855-778 Röd Vånga Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil 56.