Produkter
Gravhällar
Klicka på bilderna för mer information

550-000 Hallandia Granit
Översida polerad. Texten vitmålad.
550-786 Blå Labrador Granit
Översidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 56.
551-551 Hallandia Granit
Översidan polerad. Texten gråmålad, stil 65.
552-000 Ljusgrå Granit
Helt flammad. Texten djupblästrad, stil 51.
553-504 Svart Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 56.
554-513 Röd Vånga Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 65.
555-411 Rödgrå Granit
Översidan grovslipad. Dekoren och textendjupblästrad, stil 63.
555-631 Ljusgrå Granit
Översidan grovslipad. Dekor och text djupblästrade, stil 56.
556-000 Violett Granit
Översidan polerad. Texten djupblästrad i rader, stil 56.
557-000 Röd Vånga Granit
Polerad text, fristående, stil 58.
557-411 Röd Vånga Granit
Översidan polerad. Dekor och text av svartlackad brons, skulpterad replist.
558-601 Blå Labrador Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 65.
559-559 Röd Vånga Granit
Dekoren och texten polerad, fristående, specialstil.
560-628 Röd Vånga Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 51.
561-619 Rödgrå Granit
Översidan finhuggen. Dekoren och texten djupblästrad, stil 51.
562-000 Röd Vånga Granit
Översidan finhuggen. Texten djupblästrad, stil 51.
563-443 Hallandia Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten gråmålad, stil 51.
564-526 Ljusgrå Granit
Översidan flammad med råtillsatt kantslag. Dekoren och texten djupblästrad, stil 52.
565-600 Violett Granit
Översidan polerad. Dekoren och texten vitmålad, stil 63.
700-000 Violett Granit
Översidan polerad. Text polerad i spegel, stil special.
700-020 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil special.
700-069 Ljusgrå Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 53.
700-786 Mörkgrå SG Granit
Översidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 56.
700-788 Mörkgrå SG Granit
Översidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 56.

712-080 Mörkgrå SG Granit
Översidan finhuggen. Text upphöjd på blästrad botten, stil 51. Dekor djupblästrad.
713-017 Violett Granit
Översidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 62.
726-007 Violett Granit
Översidan finhuggen. Dekor och text djupblästrad, stil 62.
727-180 Ljusgrå Granit
Dekor och text upphöjd 4-5 mm. med skrapad översida, stil special.
732-603 Ljusgrå Granit
Översidan polerad, grovslipat hålkäl. Dekor och text i svartlackat brons.
732-605 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil 52. Grovslipat hålkäl.
732-799 Svart Granit
Översidan polerad. Text försänkt, stil 56. Dekor skulpterad. Grovslipat hålkäl.
733-595 Blå Labrador Granit
Översidan polerad, grovslipat vinkelhak. Dekor och text förgylld, stil special.
733-795 Mörkgrå SG Granit
Översidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 56. Grovslipat vinkelhak.
740-000 Röd Vånga Granit
Översidan polerad, grovslipad kvartsstav. Text förgylld, stil special.
761-020 Violett Granit
Översidan polerad. Dekor och text förgylld, stil 62. Hällen vilar på en underplatta.
770-013 Mörkgrå SG Granit
Översidan polerad, kanterna som en bok. Vilar på en underplatta. Dekor och text förgylld, stil 56.
780-000 Röd Vånga Granit
Översidan finhuggen. Text djupblästrad, stil special.
783-000 Hallandia Granit
Översidan polerad. Text gråvitmålad, stil special.
784-784 Hallandia Granit
Översidan finhuggen. Dekor och text djupblästrad, stil 52.
789-000 Ljusgrå Granit
Tillverkad som en natursten. Råarbetad och flammad. Texten djupblästrad, stil 52.
790-781 Röd Vånga Granit
Översidan polerad. Texten gråvitmålad, stil special. Dekor skulpterad. Grovslipat hålkäl med vinkelhakslist.
791-000 Svart Granit
Översidan polerad med fasad kant. Text försänkt, stil 56.
793-793 Mörkgrå SG Granit
Översidan polerad. Text gråmålad, stil 56. Dekor skulpterad.
931-786 Svart Granit
Översidan polerad. Markerade blad. Dekor och text förgylld, stil 62.
   
551-886 Röd Vånga Granit
Textytan polerad. Texten förgylld, stil 62l. Dekor skulpterad.
556-A00Svart Granit
Översidan polerad.
Text försänkt, stil 56.