740 - 000
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Översidan polerad, kvartstavslisten och kanterna grovslipade.
74
Översidan och kanterna polerade, kvartstavslisten grovslipad.
81