780 - 000
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Översidan finhuggen, kanterna grovslipade. (Utförande enligt foto).

(spec.)
A.

Översidan polerad, kanterna grovslipade.
B.
Tabell över lämpliga storlekar:
Textstenens bredd: Textstenens djup:
60

40

65
45
70
50
80
55
90
65