805 - 842
Mörk SG Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Dekoren och texten polerad, fristående, i övrigt grovslipad.
3
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
75 65 50
80 70 55
90 80 60
95 85 65
100 90 70
110 100 75