843 - 759
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan grovslipad, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad. Kantslaget spetsmejslat. Dekoren skulpterad. (Utförande enligt foto). 3
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 65
60 70
60 80
60 90
60 100