844 - 411
Mörkgrå SG Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad. 15
Framsidan, toppen och kanterna samt sockelns översida polerade, i övrigt grovslipad.
14
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 65
60 70
60 80
60 90
60 100