846 - 765
Svart Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad i övrigt grovslipad. Avfasningen grovslipad. 15
Framsidan, toppen och kanterna polerade, i övrigt grovslipad. Avfasningen grovslipad.
14
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
40 80
50 90
50 100
60 120