934 - 000
Röd Tranås Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Textytan polerad, framsidan i övrigt flammad. Kanterna och baksidan grovslipade.
4
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110