Vånga

Typ av material Granit (Orthognejs)
Densitet 2627 kg/m3
Tryckhållfasthet 132 MPa
Böjhållfasthet 151 MPa
Avnötning
175 cm3 / 50cm2
Vatten- absorbation 0,14 vikt %

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Sverige, bryts i Vångaberget utanför Kristianstad
Användningsområde: Gat- och kantsten, murar, trappor, konstverk och fasader

Viktigt att tänka på:

Materialet är känt i hela världen, då ofta under namnet Vanga.  
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.


Vånga polerad


Vånga Flammad