Monument

Material Miniatyr Plats
Röd Vångagranit och Svart Diabas. Monumentet över
Alfred Nobel,
New York
Svart Diabas Monumentet över
Raul Wallennberg vid FN-huset,New York
Bjärlövsgranit. Estoniamonumentet
Bjärlövsgranit. Monument över förintelsensoffer, Stockholm
Vångagranit och Bjärlövsgranit. Nobelstiftelsen, Karolinska Institutet, Stockholm.