KONSTDen svarta stenen med det eviga värdet
Presentation

LIGNE NOIRE står för "den svarta linjen" och är inspirerat av förekomsten av svart diabas i sina linjer eller "gångar" genom den grå graniten. Vissa berglinjer är flera mil långa med en bredd från endast några meter upp till något tiotal meter.
Ligne Noire tillverkar, säljer och förmedlar konst och konsthantverk i svart diabas. Vi samarbetar med konstnärer designers och konsthantverkare kring utformning, tillverkning, försäljning och marknadsföring.

Produktsortiment

Varje sten är unik. Utgångsläget för varje produkt är ett stycke råsten som med händerna skapas - efter diverse sågningar, huggningar av olika slag och slipningar till olika nyanser - till ett konstverk eller konsthantverk, såsom:

  • Utsmyckningar
  • Skyltar
  • Presentartiklar
  • Personal- och kundgåvor
  • Företagssymboler

Så har diabasen kommit till

Diabas ( av grekiska diabainein = genomtränga ) är stelnad magma från jordens inre. Det är en s.k. gångbergart där den flytande magman pressats upp genom jordskorpan i sprickor i urberget som bildats på grund av kontinentalförskjutningar för omkring 1 miljard år sen. Den är därmed den yngsta av våra stenarter och upptäcktes runt 1890 och är sedan dess välkänd över hela världen som "The Swedish black granit".
Diabasen uppträder i området ( det s.k. Stenriket ) kring den gamla landsgränsen mellan Danmark och Sverige - idag gränsen mellan Skåne Blekinge och Småland. Förekomsten här kallas "magnetit" och är unik i sin meterialsammansättning och sina egenskaper. Ju smalare linjen är, desto finkornigare är den. Den är hård och tät, ca 30 % tyngre än vanlig granit, och kräver en speciell teknik att både bryta och förädla.

Den svarta diabasen älskas av konstnärer, designers, arkitekter därmed finns den representerad på konstverk, prydnadsföremål, fasader, inredningar och utsmyckningar världen över. Den är älskad för sina egenskaper och möjligheter i form och färg. Färgen kan genom olika bearbetningar variera i ett spektra från ljus-ljus grå till mörkaste svart.

 


[email protected]