..
......
 
Presentation   
    
LIGNE NOIRE står för "den svarta linjen" och är inspirerat av förekomsten av svart diabas i sina linjer eller "gångar" genom den grå graniten. Vissa berglinjer är flera mil långa med en bredd från endast några meter upp till något tiotal meter.   
Ligne Noire tillverkar, säljer och förmedlar konst och konsthantverk i svart diabas. Vi samarbetar med konstnärer designers och konsthantverkare kring utformning, tillverkning, försäljning och marknadsföring.
 
 
Produktsortiment    
     
Varje sten är unik. Utgångsläget för varje produkt är ett stycke råsten som med händerna skapas - efter diverse sågningar, huggningar av olika slag och slipningar till olika nyanser - till ett konstverk eller konsthantverk.   
  • Utsmyckningar
  • Skyltar
  • Presentartiklar
  • Personal- och kundgåvor
  • Företagssymboler
Så har diabasen kommit till   
    
Diabas ( av grekiska diabainein = genomtränga ) är stelnad magma från jordens inre. Det är en s.k. gångbergart där den flytande magman pressats upp genom jordskorpan i sprickor i urberget som bildats på grund av kontinentalförskjutningar för omkring 1 miljard år sen. Den är därmed den yngsta av våra stenarter och upptäcktes runt 1890 och är sedan dess välkänd över hela världen som "The Swedish black granit".   
Diabasen uppträder i området ( det s.k.  Stenriket ) kring den gamla landsgränsen mellan Danmark och Sverige - idag gränsen mellan Skåne Blekinge och Småland. Förekomsten här kallas "magnetit" och är unik i sin meterialsammansättning och sina egenskaper. Ju smalare linjen är ju finkornigare är den. Den är hård och tät, ca 30 % tyngre än vanlig granit, och kräver en speciell teknik att både bryta och förädla.   
Den svarta diabasen älskas av konstnärer, designers, arkitekter - därmed finns den representerad på konstverk, prydnadsföremål, fasader, inredningar och utsmyckningar världen över. Den är älskad för sina egenskaper och möjligheter i form och färg. Färgen kan genom olika bearbetningar variera i ett spektra från ljus-ljus grå till mörkaste svart. 
 
   
Verksamheten ingår i Vilshults Stensliperi.  
   
Telefon:0454 77 14 00  
Telefax:0454 77 14 43  
E-mail:[email protected]  
Adress: Arkelstorpsvägen 11, S-290 62 Vilshult
.
Webmaster   [email protected]