A P STEN Marksten PRODUKTER del 1 PRODUKTER del 2 MATERIAL KVALITETSSYSTEM PROJEKTERING &
MONTERING
SKÖTSEL MILJÖPÅVERKAN REFERENSOBJEKT ORDLISTA KONTAKTA OSS      Beskriving
     Adresser
     Allmänt
     Blocksteg
    - Råkilade
    - Kryssh./Flammad
     Blockstensmur
    - Råkilad
    - Kryssh./Flammad
     Rubbelmur
     Kvadermur
     Beklädnadsgranit
    - Tjocksten
    - Tunnsten, råkopp
    - Kryssh./Flammad
     Granitmur "Kallmur"
     Avtäckning
    - Råkilade
    - Kryssh./Flammad
     Stolpar
    - Råkilade
    - Råkilad, belysn.
    - Kryssh./Flammad
    - Runda/koniska
    - Cylinderformade
     Granitblock
     Gångbanehällar
    - Klippta långsidor
    - Sågade långsidor
     Ränndalsplattor
     Parkbänk
     Sittgrupp
     Kantsten
     Gatsten
     Kalksten
    - Markplattor
    - Mursten
     Skiffer
    - Oregelbunden
    - Regelbunden
     Allmänna råd
     Granit
     Kalksten
     Skiffer
     Allmänna råd
    - Arkitektkommentar
     Trappor, projektering
     Trappor, montering
     Murar
     Gatsten "Mönstersättn"
     Gatsten "Bågsättning"
     Allmänt
     Natursten & Klotter
     Miljöpolicy
     Allmänt
    - Arkitektkommentar
     Trappor
     Murar
     Beklädnadsgranit
     Avtäckningar
     Stolpar, pollare
     Gångbanehällar
     Bänkar, sittgrupper
     Kantsten
     Gatsten
     Rondeller
     Utsmyckningar
    - Specialarbeten
     Kalksten