..
..  
 
Detalj som visar den krysshamrade ytan
                                                                                            ..                                  
Arkitekt/Konstnär:  Ark SAR Aleksander Wolodarski,
Stockholms Stadsbyggnadskontor.
Ark SAR Jan Fidjeland, 
Fidjelands arkitektkontor AB. 
Anders Falk, Stockholm Konsult.
Objekt:  Kungsholmen. Stockholm
Kvalité:  Bjärlövsgranit krysshamrad och formad till en ellips med mer än 100m omkrets. 
Fotograf:  Christer Kjellén
..
.
Webmaster  [email protected]