..
 
A.P.STENGRUPPEN´s egen ordlista med säregen betydelse.  

A.P.STENGRUPPEN arbetar i en speciell bransch med speciella produkter och speciellt folk. Många ord och fackutryck förekommer och därför har vi tagit oss friheten att göra en liten ordlista över ord som fått en egen lokal betydelse.   
Ibland är betydelsen så lokal att ingen utanför lokalen känner till den. Är man då ensam i lokalen så blir den lokala betydelsen närmast central vilket ger uttrycken en betydelsefull betydelse. 

  
Alfanumerisk = Den risk man löper då siffror och bokstäver blandas alltför friskt. Kallas också för att blanda äpplen och päron.
AP = Förkortning för allmänna poesiklubben, se denna länk.
Break even = Egentligen break evening, som är den kväll på året då botten är nådd. (Underifrån) 
Cash Management  = Pengarna på bordet.
Desktop publishing = Pappren på bordet.
FAQ.(Frequent asked questions.). = Fråga Aldrig om Qullersten.
Garanti = Stenindustrin säljer allt i befintligt skick. Skulle inte produkten uppfylla detta kriterium, kan leverantören tänka sig att framföra en ursäkt. 
Granit  = Stensort, se beskrivning på poesisidan. 
Huggebod = Litet hus med tunna väggar och tjockt golv där huggenissen bor.
Inventering = Inget för stora starka karlar. Det kan de syssla med på film.
Knott  = Smågatsten 
Limmerikar = Tillsammans med dikter och visor, är detta vad vår kassör håller på med mellan boksluten. (men det vet inte ägarna om.) 
Millenniumproblem = Våra produkter påverkas inte, ett millennium är en alldeles för kort tid för det.
Nisse  = Vanligt namn inom stenindustrin, se huggebod.
Qullersten = Stenkulor från tidig Juratid som användes i förhistoriska kultävlingar.
Skogsstjärna  = Kvalitetsbeteckning på en del destillerade drycker som förr lär ha förekommit inom vissa stenarbetsplatser.
Zetterlund = Vad skall man säga om henne, bra sångerska.
Ål = Användes av stenhuggare när de skall fiska, eftersom mask är alldeles för smått
Älgjakt = Stenhuggarens heliga vecka då han ger sig ut på pilgrimsfärd för att finna sig själv, njuta av naturen och fälla en tolvtaggare. 
Öl = Den vätska som, tillsammans med hydralolja, gör att hela stenindustrin fungerar friktionsfritt.
 
 
Webmaster   [email protected]