AP = Allmänna Poesiklubben
  
Denna klubb är inte stor, men försöker på ett lättförståligt sätt göra poesi intressant i en i övrigt rätt tuff miljö. Vi brukar beskriva oss så här:    
Poesi är något fint som tanter läser och som kan rimma. Ni vet väl vad rimma är för något. Ibland kallas det för dikt.   

En sorts dikt kallas Limmerik och den kan se ut så här:   
   

En miljöpolitisk aktivist från Holmögadd   
som i energifrågor anser sig hemmastadd.   
Varför ska man tvista i debatten    
om kärnkraft, gas, olja eller vatten?   
Man får ju ren energi direkt ur en El-sladd. 
 Eller så här:   
 
Clinton har det jobbigt på andra sidan Atlanten,   
för han har lite svårt att hålla sig till egna tanten.   
Ofta det blir ett erotiskt dilemma,   
till och med när han i Vita huset är hemma.   
Fast han försöker va´ ståndaktig, även inför praktikanten.
                              
                           .Du kan läsa fler Limmerikar här: 
    
En dikt kan se ut så här:   

 I Sverige finns en vapenindustri som exporterar   
 men om vapnen går i strid, politikerna exploderar.   
 Med indignation i TV kommenterar dom    
 att det skulle kunna döda, hade vi ingen aning om.   
 Därför innehåller vapenleveranserna numera,   
 en försäkran där kunden måste garantera.   
 ”Om vi någonsin skall skjuta, skall vi bara skjuta bom”.   

Det är vad AP sysslar med mesta tiden, och så tittar vi på granit.  
 

GRANIT brukar vi på ett poetiskt och enkelt sätt beskriva så här:   

Granit en stensort som det finns ganska mycket av i norden. Norden kallas den del av jorden där AP och jag bor. Fast då säger kanske Du att Du bor i Sverige och det är rätt de med, för Sverige är en del av norden.    
Men nu tillbaka till graniten. Den förekommer på olika platser, till och med i Bohuslän.    
Graniten är hård och tung. Man kan inte äta granit och skall man bära granit måste man va jättestark. Du kanske känner någon som är stark, Din Pappa eller Din chef. Du kan fråga dem om de kan lyfta granit, så skall Du se att jag har rätt.   
Skall man bygga med granit så måste man ha maskiner och farbröder som kan köra maskinerna och bära graniten och jättemycket pengar. Och så måste man ha plats för att maskinerna och farbröderna skall komma till. Du har kanske byggt med Lego någon gång, då vet Du att det tar tid att bygga saker. Och skall man bygga med granit då måste man ha väldigt gott om tid.   
Du kanske undrar om inga starka tanter bygger med granit. Det gör inte så många tanter för då får dom skavda naglar och blir smutsiga i håret, så dom ritar papper, skriver på data, svarar i telefon och kokar kaffe. De farbröderna som bygger med granit dricker mycket kaffe och ibland dricker dom öl och släpper sig. Då tycker tanterna dom är äckliga.   
Så att bygga med granit det är inget för små pojkar, men det är kul att titta på om man får stå på avstånd. 

 
Webmaster   [email protected]