Naturstenskompaniet

Naturstenskompaniet Utomhus är det sammanfattande begreppet för all sorts sten för utomhusmiljöer. Häri inkluderas gat- och kantsten, sten för olika typer av murar, markbeläggningar, stolpar, sten för broar och torgmiljöer. Produkter i svensk granit och kalksten tillverkas i egna stenhuggerier i Sverige. Egentillverkningen kompletteras med produkter från Kina, Portugal och Indien.

Naturstenskompaniet Inomhus levererar golvplattor, trappor, väggbeklädnad, bänkskivor, fönsterbänkar, inredning, eldstäder och övriga produkter. Personal med stor erfarenhet inom granit och kalksten arbetar i våra moderna stenhuggerier. Vi har egen brytning och förädling av Ölandssten inom färgområdena grå, flammig och röd. Ölandssten är ett välkänt byggnadsmaterial i Nordeuropa ända sedan Hansatiden. Vår stenkunskap gör att vi också kan garantera kunden importerade stenmaterial av god kvalitet.

Till Naturstenskompaniets hemsida

Datafant ©