Om A P Sten

A P Sten är Sveriges största företagsgrupp inom natursten. Gruppens företag har egna resurser för brytning och försäljning av blocksten, tillverkning och försäljning av naturstensprodukter för både utom- och inomhusbruk samt försäljning och montering av gravsten.

Svimpex Granit bryter granit- och diabasblock i tio stenbrott. Svensk svart diabas är välkänd i hela världen. Grön granit bryts i Glimåkra och röd granit, Vångagranit, i Vånga i närheten av Kristianstad. Bjärlövsgraniten, som också bryts i närheten av Kristianstad, är en grå granit för både inom- och utomhusbruk. När den används till byggnadssten och gravsten utomlands kallas den Champagne. Blocksten exporteras till länder i Europa och i Asien.

Naturstenskompaniet är Sveriges ledande naturstensföretag för utomhus- och inomhussten. Företaget har egna stenbrott för granit och kalksten. De graniter som bryts och förädlas är Svensk svart diabas, Vånga granit, Bjärlövsgranit och Tranåsgranit. I våra kalkstensbrott, som finns på Öland, bryter vi grå- och röd Ölandssten. Materialet förädlas i vårt stenhuggeri på Öland och säljs under det välkända namnet Ölandssten.  

GRF Gravvårdar är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. GRF har egna försäljningskontor och ombud över hela landet.

A P Sten har dotterbolag i Norge, Polen och i Litauen.


Datafant ©