Senaste nytt! 021203: Nya referensobjekt under byggnadssten kalksten - terminaler.

Senaste nytt! 020810: För att tillgodose önskemål från våra kunder ingår även materialen röd och grå Bohusgranit i vårt sortiment. 

Senaste nytt! 020410: Nya referensobjekt under byggnadssten granit - trappor och murar. Vidare under byggnadsten i kalksten och marmor under fasader och skolor. Vi öppnar samtidigt upp en koppling till hemsidan www.naturstenskompaniet.se. 

Senaste nytt! 010628: A.P. STENGRUPPEN KÖPER FÖRETAG INOM MARKSTEN I NORGE. 

A.P. Stengruppen bildar, tillsammans med det norska bolaget A.S. Johs. Grönseth & Co, ett nytt bolag med namnet Jogra Steinindustri AS.  
Bolaget köper den del av NCC´s naturstensverksamhet som i Norge drivits under namnet JOGRA samt markstensverksamheten inom A.S. Johs. Grönseth & Co.. 

Senaste nytt! 010423: A.P. STENGRUPPEN EXPANDERAR INOM GRAVVÅRDAR. 

Verksamheten i Wallins Granit AB kommer per 2001-05-02 att tas över av A.P. Stengruppen och där ingå som ett självständigt bolag med namnet Wallins Granit AB.  

Wallins är ett väl inarbetat namn inom gravstensbranschen, som borgar för kvalitetsprodukter, ett bra försäljningsmaterial och med en kunnig personal med ett seriöst uppträdande.  

Vi är stolta över att få föra detta namn vidare och kommer härvid att förvalta detta namn på bästa sätt. 

Senaste nytt! 010312: Nya referensobjekt under byggnadssten granit - trappor och murar. 

 

 
Webmaster   [email protected]