..
.
 Nedan presenterar vi ett urval av våra produkter installerade i olika objekt. 
Om Du är intresserad av att se hur dessa ser ut ber vi dig klicka på aktuell länk. 
Vi ber dig  notera att vissa av dessa bilder tar en stund att ladda ner till Din dator.
 .
Typ Info. Plats
Innegårdar
Ölandssten blandade grå färger, slipade Klarahuset, Stockholm
Ölandssten Röd B1, slipad 
Ölanssten Grå G1, hyvlad (kantsten)
Jenny Nyströmgymnasiet, Kalmar
Ölandssten Röd B1, hyvlad Posten, Stockholm
Fasader
Ölandssten Röd B1, diamantsågad Klarahuset, Stockholm
Ölandssten Röd B1, diamanfräst Kv. Blekholmstorget, Stockholm
Ölandssten Röd B1, hyvlad Apotek, Kalmar.
Ölandssten Grå G2, hyvlad Portomfattning
Ölandssten Röd B1, diamanfräst Kv. Blekholmstorget, Stockholm
Ölandssten Klippt mursten "Villa Nilsson", Ekerum Öland
Hotell & Restauranger
Ölandssten Flammig, slipad Gammel Vejby Kro, Danmark
Ölandssten Grå G1, slipad Spisomfattning, Lübeck
Ölandssten Grå G1, hyvlad 
Ölandssten Röd B1, hyvlad
Halltorps Gästgiveri, Öland
Ölandssten Flammig F, slipad Entré i Industrihotell, Kalmar
      .
Webmaster   [email protected]