Innehåll:                                                         

A.P. Stengruppens olika företag. 

Råblock. 

Byggnadssten i granit. 

Byggnadssten i kalksten & marmor

Gravvårdar.

Konst. 

Beställ ytterligare info.

A.P.  STENGRUPPEN består av ett antal naturstensföretag. Lokal tillgång till svensk kvalitetssten och lång stenhuggartradition har profilerat vart och ett av företagen.

Tillsammans erbjuder vi ett brett och djupt sortiment av produkter och tjänster. Till grund för varje produkt ligger olika behov, önskemål och idéer. Våra stentekniker omvandlar dessa krav till tekniskt bra naturstenskonstruktioner. I vår roll som rådgivare och konstruktörer samspelar gammal hantverkstradition med modern produktionsteknologi.  

Genom att gå vidare från denna sida kan Du få ytterligare information om i gruppen ingående företag och om de produkter som vi kan erbjuda.

 
Hanaskogsvägen 113, 291 95 Färlöv, Tel:(+46) 044-732 50,Fax: (+46) 044-730 13
 
Copyright 1998, A.P. Stengruppen
Webmaster 
[email protected]