Jogra Steinindustri

Jogra Steinindustri AS ägs till 60% av AP Sten Sweden AB och till 40% av A/S Johs Grønseth & Co. Företaget driver egna brott i Røyken och Iddefjord i Norge.

Förädlingen av graniten sker i produktionsanläggningen i Sarpsborg, Norge. Jogra importerar material från andra delar av Europa och från Asien. Verksamheten är riktad mot professionella kunder i utomhusmiljö. 

Till Jogras hemsida

Datafant ©